telefoon: 050 -5270400 - keuzemenu: '2' toetsen! E-Mail: info@albers-ortho.de

Menu

Klachtenprocedure

U heeft een medische hulpmiddel geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat het hulpmiddel niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke product mag worden verwacht.
Deze pagina legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over het geleverde medische hulpmiddel. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u uw klacht schriftelijk in te dienen, ook via mail aan info@albers-ortho.de. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.
2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan op uw verzoek een klacht worden voorgelegd bij de klachtencommissie van de branche-organisatie Orthobanda. Contactgegevens: Secretariaat NVOS, Postbus 405, 3100 AK SCHIEDAM, telefoon: (010) 40 90 531.
3. Als ook de Klachtencommisie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te lossen dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van de SEMH. In dat geval is er sprake van een geschil. Ons bedrijf is een erkend lid van de SEMH en is als zodanig aangesloten bij de SEMH. Door de SEMH wordt vervolgens haar orgaan, de Geschillencommissie, verzocht een voor beide partijen bindend uitspraak te doen over het geschil.

Client_Klachtenfolder_A4

Klachtenformulier

Logo SEMH transparent

N-O logo klein