telefoon: 050-234 00 34 of +49 4953 353 E-Mail: info@albers-ortho.de

Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Allgemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

Albers Schuh- Orthopädie
Robert Jesacher e. K.
Industriestraße 2
26831 Bunde
Tel.: 0049 4953 – 353

De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is degene natuurlijke persoon of rechtspersoon, de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming  van de datatransmissie en andere vertouwelijke gegevens een SSL-  of TLS-encyptie. U herkent een geëncrypteerde verbinding aan de tekenvolgorde „https://“ en het slot-symbool vooraangaande de adresregel van uw browser.

2. Gegevensverzameling tijdens het bezoek van onze website

Tijdens uw bezoek op onze website worden allgemene bezoekgegevens bijgehouden, welke uw browser doorstuurt (zgn. „server-logfiles“). Volgende gegevens zijn om technische redenen noodzakelijk, om de website te kunnen weegeven:

 • Datum en tijd van de toegang
 • Massa gegevens in byte
 • oorsprong, waarvan u naar onze website bent verwezen
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres (c.q.: geanonimiseerd)
 • De verwerking gebeurd op basis van een rechtmatig belang i.v.m.verbetering van functionaliteit en stabiliteit van onze website overeenkomstig art. 6 lit. 1  AVG.  Uw gegevens worden niet met deerden gedeelt of voor andere doeleinden gebruikt. Indien er sprake is van onwettig gebruik behouden we ons het recht voor, de server-logfiles achteraf te controleren.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor verbetering van onze diensten en laten geen herleiding op u als persoon toe.

3. Cookies

Wij gebruiken cookies om de benutting  van deze website aantrekkelijk te maken. Cookies zijn kleine textbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van  onze  website negatief aantasten.

4. Contactname

In het kader van contactname (bv. via mail) worden persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het beantwoorden van uw aanvraag. Heeft uw aanvraag te maken met het afsluiten van een contract,  zo is de rechtsgrondslag art. 6 lit 1 b AGV. Indien uw aavraag volledig afgewerkt is en tenzij geen wettelijke regististratieverplichtingen bestaan worden uw gegevens verwijderd.

5. Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

6. Tools

  1. Google Maps

We gebruiken op onze website het onderdeel “Google Maps” van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd. Telkens wanneer u het onderdeel Google Maps bezoekt, wordt door Google een cookie geplaatst om bij het bekijken van de pagina waarin het onderdeel Google Maps is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Deze cookie wordt normaliter niet door het sluiten van de browser verwijderd maar verloopt na een bepaalde tijd, tenzij u van tevoren deze cookie handmatig verwijdert. Wanneer u met deze gegevensverwerking niet akkoord gaat, bestaat de mogelijkheid om de Google Maps service te deactiveren en zo gegevensoverdracht naar Google te verhinderen. Hiervoor moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. We wijzen u erop dat u in dat geval Google Maps niet of slechts beperkt kunt gebruiken. Gebruik van Google Maps en de door Google Maps gevraagde gegevens verloopt volgens de gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=de  alsmede de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps: https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html.

2. Google Web Fonts

Voor de uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van zogenaamde web fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Zo wordt Google geïnformeerd, dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. Het gebruik van Google web fonts geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, dan zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Uw rechten als betrokkene

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel handelingen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk na uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds door u verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. Deze mededeling hoeft niet aan specifieke vormeisen te voldoen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

Bij schendingen van het recht op privacy heeft de betrokkene een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. De verantwoordelijke toezichthouder op het gebied van privacy is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming gevestigd is. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming inclusief hun contactgegevens kunt u via de volgende link oproepen: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of conform een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden in een gangbaar, door een computer leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe verzending van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, geschiedt dit alleen als dit technisch uitvoerbaar is.

Informatie, blokkeren, wissen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, en eventueel een recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres, dat in het colofon aangegeven staat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de voor het verplichte colofon gepubliceerde contactgegevens voor verzending van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor van juridische stappen bij ongewenste toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

 1. Bewaartermijnen persoonsgegevens

De duur van het bewaren van uw persoonsgegevens is afhankelijk van wettelijke regelingen. Na afloop van de bewaartermijnen worden de gegevens verwijdert indien deze niet meer worden gebruikt voor contractuele doeleinden of anders een legitiem belang bestaat.

Contactpersoon

Indien u vragen hebt over de gegevens die we verwerken kunt u contact opnemen met:

Albers Schuh- Orthopädie
Robert Jesacher e. K.
Industriestraße 2
26831 Bunde
Tel.: 0049 4953 – 353